top of page

אנחנו במדיה

היום הראשון לבית ספר הבוסתן

היום הראשון לבית ספר הבוסתן

תפילה משותפת ומוסיקה בירושלים

תפילה משותפת ומוסיקה בירושלים

ראיון בערוץ החדשות I24NEWS

ראיון בערוץ החדשות I24NEWS

מגשימים את החלום - בית ספר הבוסתן

מגשימים את החלום - בית ספר הבוסתן

גם כן תרבות עם גואל פינטו 4/2022

גם כן תרבות עם גואל פינטו 4/2022

תל אביב אונליין 10/2021

תל אביב אונליין 10/2021

Bavarian idowa 26/5/2021

Bavarian idowa 26/5/2021

RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) 25/5/2021

RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) 25/5/2021

רדיו תדר

רדיו תדר

רמאדאן

רמאדאן

איריס לונדון-זולטי 1.1

איריס לונדון-זולטי 1.1

גן בוסתן יאפא - עם אסף חליף

גן בוסתן יאפא - עם אסף חליף

איהאב מספר על הסופים

איהאב מספר על הסופים

כתבה על הגנים הדו-לשוניים

כתבה על הגנים הדו-לשוניים

הבלוג של ברב רוזוב בארה"ב

הבלוג של ברב רוזוב בארה"ב

חיים אחרים 12/2016

חיים אחרים 12/2016

הטלויזיה החינוכית - בין השורות

הטלויזיה החינוכית - בין השורות

קבוצת "אמן" - מקור ראשון

קבוצת "אמן" - מקור ראשון

יוזמה לאיחוד שלוש הדתות

יוזמה לאיחוד שלוש הדתות

כתבה בערב חדש

כתבה בערב חדש

ראיון עם איהאב בגל"צ

ראיון עם איהאב בגל"צ

ראיון על "אמן" ברשת ב

ראיון על "אמן" ברשת ב

אחדות היא התקווה של ירושלים

אחדות היא התקווה של ירושלים

כתבה על תפילה משותפת

כתבה על תפילה משותפת

אורה ואיהאב בריקוד סופי

אורה ואיהאב בריקוד סופי

אדם עולם

אדם עולם

מגזין - חיים אחרים

מגזין - חיים אחרים

פורטל יפו 2011

פורטל יפו 2011

בלוג - דרכי עצים

בלוג - דרכי עצים

ריקוד אהבה לאלוהים

ריקוד אהבה לאלוהים

ראיון לקראת חודש הרמדאן

ראיון לקראת חודש הרמדאן

טקס זיכר באוסטרליה

טקס זיכר באוסטרליה

מגזין קול הלב - 11/2015

מגזין קול הלב - 11/2015

יהודים מאמצים פרקטיקות מוסלמיות

יהודים מאמצים פרקטיקות מוסלמיות

bottom of page