top of page
גן הילדים. בוסתן בני אברהם

גני הבוסתן

גן הילדים "בוסתן יאפא" הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית וערבית) הפועל ברוח חינוך וולדורף - ומשרת את ילדי שני העמים. כיום יש שבעה גנים ביפו, וגן אחד בגליל, מגיל שנה עד 6 שנים.
גן הילדים הראשון הוקם בשנת 2010 על ידי איהאב ואורה בלחה, מתוך צורך אישי במתן פתרון חינוכי לילדיהם, בשאיפה  כי הגן יהווה המשכיות לחינוך בבית שבו שתי השפות, הדתות והתרבויות משתלבות יחד בדרך של אהבה.

מעבר לדו-לשוניות ולרב-תרבותיות, אנו מדגישים גם אנושיות וכבוד בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה ופועלים לחינוך לערך הקיימות. הילדים חווים את החיבור בין האדם לאדמה מבלי לפגוע בסביבה, תוך כבוד לכדור הארץ ולבריאה.

הגן משרת את שתי הקהילות, העברית והערבית, ומהווה דוגמא לעשייה משותפת. הילדים וצוות הגננות משחקים ושרים בשתי השפות. בגן נחגגים החגים של האסלאם והיהדות בדגש על עונות השנה המשתנות המשקפות את עולמו הפנימי של הילד.
מעבר לגן הילדים, מתקיימת גם קהילת הורים שוקקת וצוות גננות מגובש ולומד.

כיום יש ששה גנים ביפו, ושני גנים בגליל, מגיל שנה עד 6 שנים. 

אנחנו פועלים אינשאללה להקמתו של בית ספר באותו הרוח.
הגן ממוקם בלב העיר יפו בתוך בוסתן עצי פרי, גינת ירק ופינת חי.

במציאות המאתגרת בה אנו חיים, מציאות של קונפליקטים, צומח רצון לגן ששם את הדגש על אנושיות.

להבנתנו, כשמלמדים את הילדים מגיל צעיר לראות את העולם מנקודות מבט נוספות, כגון שפה נוספת, הדבר מאפשר לקבל את האחר ולא לפחד, וסולל את הדרך לשבירת הבורות והפחד בין הצדדים - וכך נבנה לילדינו עתיד של שלום וקבלת האחר.
הגישה החינוכית בגן מאפשרת גישור בין התרבויות והדתות ושמה דגש על חינוך עצמי - כשאנחנו מחנכים את ילדינו,  עלינו קודם כל להתבונן בעצמנו, ולהתחיל את השינוי מבפנים.

גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
גן הילדים
bottom of page