top of page

מרוץ אופניים וכנס ספורט לשלום

משנת 2011 מתקיימים אירועי ספורט לשלום באזור ים המלח בהשתתפות כ 200 רוכבי אופניים יהודים ומוסלמים מכל רחבי הארץ, בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית תמר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

bottom of page