top of page

כנס חלון לקיימות

החל מ 2014 מתקיימים כנסי אקולוגיה וקיימות בחיפה: מאות מומחים ואקטיביסטים מכל רחבי הארץ השתתפו בכנס, שכלל הצגה של הארגונים השונים הפועלים בגדה, סדנאות ואירוע ליצירת שיתופי פעולה. בשיתוף פעולה עם עיריית חיפה והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

bottom of page