top of page

מופעים מוזיקליים דו - לשוניים 

החל מ-2011 אנו מקיימים שיתופי פעולה מוזיקליים בין אומנים יהודים ומוסלמים ובהשתתפות אלפי מאזינים.

בשיתוף פעולה עם עמותות, גופים מוניציפליים ומשרדי ממשלה נוספים.

bottom of page